Diskriminering

Alla människor har samma värde och samma rättigheter. Att diskriminera en person betyder att vara orättvis mot någon och behandla personen sämre på grund av vissa egenskaper. I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete som män utför, att invandrare har svårare att få jobb och att homosexualitet blir ett hinder i karriären.

Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd.

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Föräldraledighetslagen skyddar dig också mot missgynnande på ditt arbete när du ska vara, är eller har varit föräldraledig.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Dukan göra en anmälan till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad.

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter. Fler och fler arbetsgivare arbetar aktivt med mångfaldsfrågor.

Arbetsgivare med 25 anställda eller fler måste skriva ned sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män i en jämställdhetsplan.

Vart vänder jag mig?
Om du upplever att du blivit diskriminerad på arbetet kan du göra en anmälan. Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Om du inte är med i ett fackförbund eller om facket av någon anledning inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO. DO behöver då ett skriftligt besked från din fackliga organisation om att den inte kommer att gå vidare med ditt ärende.

Det är viktigt att du som är exempelvis arbetsgivare eller högskolerepresentant har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.


66% (av 42 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng