Influensa

Influensa är en smittsam sjukdom som orsakas av influensavirus. Den som smittats av influensa blir sjuk väldigt plötsligt med hög feber, ont i musklerna och hosta. Influensa kan sprida sig väldigt snabbt vilket gör att många människor kan ligga sjuka under samma tid.

I Sverige kommer influensan under vinterhalvåret. Varje år drabbas mellan 2 och 15 procent av befolkningen. Det är i första hand barn och ungdomar som blir sjuka. Ofta är det också de som smittar andra. För de flesta går influensan över av sig självt. Men äldre personer och personer med hjärt- och lungsjukdom kan bli svårt sjuka. Därför brukar de få möjlighet att vaccinera sig.

Influensa orsakas av virus och sprids genom luften eller genom kontakt mellan människor. Det är svårt att undvika att smittan sprids eftersom influensa är mycket smittsamt. Som mest smittar influensan dagen innan man får symptom. När den väl brutit ut är man smittsam omkring fem dagar.

Tänk på det här för att minska risken att bli sjuk:

  • Stanna hemma från jobbet om du blir sjuk. Tvätta händerna ofta.
  • Använd gärna handsprit efter den vanliga tvätten med tvål.
  • Tvätta händerna innan du rör vid ögon, näsa och mun.
  • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du genast slänger i en soppåse.

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med smitta eller dålig hygien på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av smittrisken på arbetsplatsen ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

70% (av 17 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng