Kan jag delegera mitt arbetsmiljöansvar?

Kan jag som vd delegera arbetsmiljöansvaret till mina avdelningschefer?

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Ofta är det svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet bör därför delas på olika funktioner och personer genom så kallad uppgiftsfördelning, men ansvaret ligger fortfarande hos arbetsgivaren. Ofta är det chefer och arbetsledare som får uppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda.
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter, resurser och kompetens som behövs.

Arbetsmiljöverket har en broschyr om ansvar och befogenheter i arbetsmiljön.

25% (av 4 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng