Hur får 14-åringar sommarjobba?

Min son är 14 år och skulle vilja jobba två veckor på mitt jobb i sommar. Min arbetsgivare var osäker på vad som gäller för 14-åringar. Jag arbetar med montering och packning av tejphållare.

 För minderåriga arbetstagare finns alltid anledning att ta särskild hänsyn vid undersökning och bedömning av risker. För-utom att den minderårigas mognadsgrad skiljer sig från den vuxnes kan det finnas större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad. Denna risk är större ju yngre personen är.

Hos Arbetsmiljöverket finns en bra vägledning om minderårigas arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har också en broschyr som heter Så får barn och ungdomar arbeta

Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området finns här:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/?hl=2014:42

 


Bli den första som bedömer informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng