Måste vi göra en medarbetarundersökning?

Det finns inget specifikt lagkrav på exakt hur medarbetarundersökningar ska göras. Det är däremot lag på att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och vilka risker som finns. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom skyddsronder, enkäter, medarbetarsamtal, medicinska kontroller, personalmöten etc.

Att regelbundet skicka ut en medarbetarundersökning i form av en enkät till medarbetarna kan vara ett bra sätt att få anonyma svar på vad medarbetarna tycker och tänker och kan också hjälpa till att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att man diskuterar resultaten tillsammans efteråt. Då kan man i samverkan bestämma vilka åtgärder som ska sättas in för att medarbetarna ska må bra och arbeta i en sund och säker arbetsmiljö.

90% (av 10 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng