Vad innebär det att vara skyddsombud?

Jag blev utsedd till skyddsombud på mitt nya jobb, jag är socialsekreterare och jobbar på socialkontor. Så småningom ska jag och min chef vid tillsyn av lokalerna söka efter vassa föremål och liknande, men jag skulle vilja veta mer vad det innebär att vara skyddsombud på en arbetsplats. Finns olika regler beroende på arbetsplats och var finner jag det som rör just min arbetsplats?

Grattis till ditt uppdrag! Arbetsmiljöarbetet generellt handlar dels om att reducera de risker ni har, t ex hot och våld, stress eller musarm, dels att jobba för trivsel, utveckling och delaktighet hos personalen. Arbetsgivaren är ansvarig och du som skyddsombud representerar dina kollegor och ska föra fram deras förbättringsförslag. Du medverkar vid skyddsronder, ergonomigenomgång, planeringsmöten inför ändringar av lokaler eller arbetsorganisation för att alltid lyfta fram arbetsmiljöperspektivet. Att arbetsgivaren och arbetstagare jobbar tillsammans med arbetsmiljö kallas samverkan och är något som är viktigt i arbetsmiljöarbetet. Ett annat begrepp som är bra att känna till är systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är varje arbetsgivares skyldighet att jobba med. Det handlar om att jobba med ständiga förbättringar genom att undersöka, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågorna.

Hos Prevent kan du läsa mer om uppdraget.

Det finns också en brevskola, Skyddsombudets bästa vän, med tio korta mejl som ger grundläggande information och bra tips för nya skyddsombud. LÄNK

Börja med att ta tag i något som känns angeläget för er att ändra på eller utveckla. Du och dina kollegor vet bäst vad som behövs för att det ska bli bättre hos just er. Börja med några mindre åtgärder som ger snabbt resultat, så känns det som att du kommit igång!

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se . Där hittar du också Arbeta med arbetsmiljön som ger en översikt över arbetsmiljöarbetet.


80% (av 10 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng