Tema: när något händer

Ibland händer det oväntade på jobbet, det en medarbetare som råkar ut för en olycka eller en akut konflikt som blommar upp och skapar vantrivsel. Oavsett situatuion är det viktigt att organisationen är förberedd på att det oväntade kan inträffa.

Första hjälpen
Första hjälpen innebär att ta hand om skadade eller akut sjuka personer. Det ska redan i förväg vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer.

Krishantering
Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det är viktigt att i förväg gå igenom rutinerna så att alla vet vad som gäller om det värsta inträffar. Då vet man hur man ska göra för att snabbt få hjälp av sjukvårdspersonal, psykologer eller andra sakkunniga.

Konflikter
Det finns mycket att vinna på att förebygga konflikter. En olöst jobbkonflikt ställer till det för både individerna och arbetsplatsen. Genom att skapa ett arbetsklimat där man anstränger sig att tolka varandra positivt minskar risken för konflikter.

Olycksfall
Varje år inträffar ett stort antal arbetsolyckor med svåra lidanden som följd. Många av olyckorna skulle kunna undvikas genom att företag och organisationer arbetade mer aktivt med att se över riskerna och använde skyddsutrustning.


92% (av 100 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng