Alkohol

Hundratusentals människor i Sverige är storkonsumenter av alkohol. De allra flesta finns i arbetslivet. En påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själv och andra.

Att bli bjuden på öl eller vin på personalfesten är trevligt för de flesta, men kan samtidigt ställa till stora problem för dem som försöker avstå från alkohol. Att tacka nej kan vara väldigt svårt. Därför är det viktigt att tänka på att också erbjuda alkoholfria alternativ.

Det kan vara svårt att upptäcka ett alkoholmissbruk. Många med alkoholproblem blir experter på att dölja missbruket. Men ett vanligt tecken är förändrat beteende. Det kan till exempel vara att man ofta kommer för sent, är borta från jobbet, är irriterad eller gör bort sig på personalfester.

Hur ska arbetsplatsen förhålla sig till alkohol och droger? I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska "klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet". Den anställde har rätt att veta vad som gäller på jobbet när det gäller alkohol och droger.

För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och en handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser på alkohol och droger, till exempel om alkohol får serveras på personalfester och vad som händer om någon kommer påverkad till jobbet. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och tala om hur man ska uppnå det som står i policyn.

Vart vänder jag mig?
Om du misstänker att någon på din arbetsplats har alkoholproblem är det viktigt att du bryr dig och vågar ställa krav. Ju tidigare du agerar desto större chans är det att lyckas. Du kan vända dig till organisationen Alna som ställer upp med snabb specialisthjälp i akuta situationer.

Tycker du själv att du tappat kontrollen över alkoholen kan du söka hjälp hos en läkare, din arbetsgivare, Alna eller din lokala alkoholmottagning. På Alnas webbplats kan du testa dig själv och se om du ligger i riskzonen.

Som företagare eller chef kan du också vända dig till Alna för råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet.

Om du har frågor om lagar och regler kring alkohol i arbetslivet, kontakta Arbetsmiljöverket.


55% (av 197 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng