Arbete i andras hem

Antalet arbetstagare som jobbar i andras hem har ökat sedan det så kallade RUT-avdraget infördes. Att ha andras hem som sin arbetsplats kan innebära påfrestningar eftersom bostäder sällan är utformade för att vara ideala arbetsmiljöer.  Men precis som för andra anställda ska arbetet kunna utföras i en riskfri miljö.

Sedan den 1 januari 2009 gäller arbetsmiljölagen även för dem som arbetar i hushåll med tjänster som städning, underhåll och tvätt. Det innebär att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna kan arbeta i en sund och säker miljö. Som arbetsgivare räknas både företaget som förmedlar tjänsten och privatpersonen som anlitar den.

För att arbetet ska kunna utföras säkert ska städföretaget riskbedöma hemmet och se till att det finns utrustning för att kunna utföra tjänsten. Företaget ska också ange vad som krävs för arbetets utförande, till exempel att kläder, leksaker och andra lösa föremål plockas undan så att städningen kan genomföras effektivt och säkert. Den som beställer tjänsten har ansvar för att fast utrustning är säker, till exempel att trappräcket sitter fast så att ingen skadar sig.

Hemtjänstpersonal och personliga assistenter är andra exempel på yrkesgrupper som utför arbete i andras hem. Arbetsgivare kan vara en kommun, vårdbolag eller ett assistentföretag. Som personlig assistent kan man också vara anställd direkt av brukaren. I samtliga fall omfattas arbetstagaren av arbetsmiljölagen.

Arbetet som personlig assistent är omväxlande och många assistenter och brukare utvecklar en god och nära relation. Men det kan också vara ett utsatt och ensamt arbete. Lagen om stöd och service syftar till att funktionshindrade själva ska ha inflytande över den hjälp de behöver. Men ibland kan brukarens önskningar krocka med arbetsmiljölagen. När vårdtagarens behov är fastställda är det därför viktigt att bedöma arbetsmiljöriskerna för den som ger vården. Kanske behövs hjälpmedel och anpassningar i bostaden för att förebygga skador. De anställda kan behöva utbildning och ibland måste speciella hänsyn tas till vårdtagarens diagnos.

Vart vänder jag mig?

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbete i andras hem kontakta Arbetsmiljöverket.


51% (av 31 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng