Arbetsmiljöbrott

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att allt som görs på arbetsplatsen är så säkert som möjligt. Om arbetsgivaren slarvar med flit eller av oaktsamhet, och det får till följd att någon skadas eller dör, kan olyckan anmälas som arbetsmiljöbrott. Vad som räknas som arbetsmiljöbrott står i Brottsbalken och i Arbetsmiljölagen.

Varje år anmäls omkring 200 arbetsmiljöbrott, men det är inte så många av dem som prövas i domstol. Bland dödsolyckorna är det ungefär var femte som prövas i domstol. Om arbetsgivaren döms som skyldig kan företaget få böter. Det kan handla om allt från femtusen kronor till tio miljoner kronor, bland annat beroende på hur allvarligt brottet är och vilka följder det fått. Arbetsgivaren kan också bli skyldig att betala en sanktionsavgift. Skillnaden är att sanktionsavgiften är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Arbetsgivaren kan även få ett personligt straff, antingen böter eller fängelse.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om det har inträffat en allvarlig olycka  eller dödsfall på arbetsplatsen. Ofta är det Arbetsmiljöverket som gör en utredning och sedan anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därifrån leder specialåklagare utredningen. Förhören hålls för det mesta av särskilt utbildade poliser.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Du kan också göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Där kan du vara anonym.


72% (av 105 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng