Arbetsskada

Om man råkar ut för en olycka eller blir sjuk på grund av jobbet räknas det som en arbetsskada. Olyckor till och från jobbet och att bli smittad är också arbetsskador.

De vanligaste arbetsolyckorna beror på ansträngande lyft och fallolyckor. Muskel- och ledbesvär som orsakats av fysisk belastning är den vanligaste arbetssjukdomen. Näst vanligast är psykiska besvär som beror på sociala faktorer i arbetsmiljön och hur arbetet är organiserat.

Mest drabbade av olyckor är poliser, tullare, kriminalvårdare och träindustriarbetare. Även när det gäller arbetssjukdomar toppar poliser och vårdare statistiken. Målare och murare är yrkesgrupper som också löper hög risk att bli sjuka av arbetet.

Största riskerna i arbetslivet är hot och våld, maskiner och fallolyckor. För att undvika arbetsskador är det viktigt att återkommande undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen. Därefter ska riskerna åtgärdas. 

Om man skadar sig på väg till eller från sitt arbete kallas det färdolycksfall. För att det ska räknas som färdolycksfall ska man ha tagit den normala vägen. Tröskeln därhemma är gränsen för när färden börjar respektive slutar. Färdolycksfallet kan till exempel bestå i att en anställd cyklar omkull eller halkar och skadar sig på väg till jobbet.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Varje år ska arbetsgivaren göra en skriftlig sammanställning över det som har hänt. Sammanställningen är ett viktigt stöd i arbetet att förhindra nya olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen.

Vart vänder jag mig?
Om du skadar dig eller blir sjuk på grund av jobbet ska du tala om det för arbetsgivaren. Se Att anmäla arbetsskada.

Genom sitt kollektivavtal omfattas även de flesta av en kompletterande trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Denna administreras av AFA Försäkring. Det krävs en separat anmälan till AFA Försäkring.

Som företagare ska du anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och skyddsombudet. Se Att anmäla arbetsskada.

Om du har frågor om regler kring arbetsskador, kontakta Arbetsmiljöverket.


60% (av 130 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng