Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Den säger även i vilken utsträckning man måste ha rast. För minderåriga gäller särskilda regler som beslutas av Arbetsmiljöverket.

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den.

Arbetstidslagen bygger delvis på direktiv från EU. Direktivet tillåter att arbetsgivare och fack sluter kollektivavtal om arbetstiden. Men det finns vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid.

Vart vänder jag mig?
Om du har frågor om arbetstidslagen kontakta Arbetsmiljöverket.


25% (av 104 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng