Asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Eftersom fibrerna är tunna och lätta kan de sväva omkring i luften i flera dygn. Att andas in fibrerna kan ge allvarliga sjukdomar som cancer, främst i andningsorganen.

Det är helt förbjudet att använda asbest i Sverige sedan 1982, men asbest finns fortfarande kvar i byggnader som är äldre än så. Därför finns det risk att komma i kontakt med asbest vid rivning, reparationer och underhåll. Den tidigare användningen av asbest gör alltså att det fortfarande finns risk att bli sjuk av asbest i arbetsmiljön.

De som riskerar att komma i kontakt med asbest är framför allt de som arbetar i byggbranschen. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare och städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest.

Asbest kan spridas genom den vanliga luften, genom ventilationen eller genom personlig skyddsutrustning och verktyg som har kommit i kontakt med asbest. Därför ska inga skyddskläder förvaras eller tvättas tillsammans med vanliga kläder.

För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Både den som leder och den som utför arbete med asbest ska dessutom gå en särskild utbildning där man bland annat får veta hur man skyddar sig.

Vart vänder jag mig?
Om du misstänker att du kommer i kontakt med asbest i arbetet ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


63% (av 33 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng