Återkoppling

Både att ge och ta kritik på jobbet är en stor utmaning. Men genom att få återkoppling på det man gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Både medarbetare och chefer vill ha återkoppling på hur de bidrar till verksamheten och hur de samarbetar med chefer och kolleger. Det är viktigt att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen.

Människor reagerar väldigt olika på återkoppling. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger återkoppling till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar. En tumregel är att inte ge kritik för misstag som begåtts för länge sedan, utan hålla sig till det som hänt den senaste tiden.

Det kan krävas övning för att lära sig att hantera andras synpunkter. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik.


95% (av 40 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng