Diskriminering

Alla människor har samma värde och samma rättigheter. Att diskriminera en person betyder att vara orättvis mot någon och behandla personen sämre på grund av vissa egenskaper. I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete som män utför, att invandrare har svårare att få jobb och att homosexualitet blir ett hinder i karriären.

Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd.

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Föräldraledighetslagen skyddar dig också mot missgynnande på ditt arbete när du ska vara, är eller har varit föräldraledig.

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda, till exempel skyddsombudet. Fler och fler arbetsgivare arbetar aktivt med mångfaldsfrågor.

Vart vänder jag mig?
Om du upplever att du blivit diskriminerad på arbetet ska du anmäla det till arbetsgivaren. Så fort det finns misstanke om diskriminering eller trakasserier måste arbetsgivaren utredahändelsen. Arbetsgivaren måste också se till att det inte händer igen. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. 

Det är viktigt att du som är exempelvis arbetsgivare eller högskolerepresentant har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.


71% (av 204 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng