Förkylning

Förkylning är en av de vanligaste orsakerna till kortare sjukfrånvaro. Ofta ökar antalet förkylningar efter sommarsemestrarna när vi börjar vistas inomhus och kommer i kontakt med fler personer. Människor är olika mottagliga för smitta. Ett litet antal vuxna blir nästan aldrig förkylda, medan andra blir det många gånger per år. En vuxen person får i genomsnitt en till två förkylningar per år. Från det att man smittats tills man börjar känna sig sjuk går det bara något dygn. Oftast mår man sämst de första dagarna och efter en till två veckor brukar man vara frisk igen. I de flesta fall räcker det att vila för att förkylningen ska läka ut av sig själv. 

Förkylning orsakas av virus och sprids på olika sätt:

  • Via luften till exempel när någon nyser.
  • Genom direktkontakt, till exempel när man hälsar på en förkyld person och sedan gnuggar sig i ögat eller petar sig i näsan.
  • Genom indirekt kontakt, till exempel när man tar i ett dörrhandtag som en förkyld person just tagit i.

En del yrkesgrupper löper större risk att smittas av virus. Det gäller till exempel anställda inom vård och omsorg (förskolelärare, barnskötare, vårdbiträden, tandvårdspersonal). God hygien är en viktig åtgärd för att förhindra att smitta sprids. För att underlätta god handhygien är det viktigt att det finns tvål och pappershanddukar på toaletterna. Handdesinfektion är också ett bra sätt att minska smittspridning.

Eftersom man är som mest smittsam de första dagarna av en förkylning är det viktigt att stanna hemma vid feber och förkylningssymtom. I coronatider är det till och med en rekommendation från myndigheterna att stanna hemma vid minsta symptom. 

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med smitta eller bristande hygien på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av smittrisken på arbetsplatsen ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. 


67% (av 67 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng