Graviditet och arbete

Om arbetsmiljöreglerna på en arbetsplats följs är arbetsmiljön sällan en risk för gravida. Därför finns det oftast inga hinder att arbeta under graviditeten, förutsatt att den gravida är frisk. Men det finns undantag, på vissa arbetsplatser finns det risker för gravida även om reglerna följs.

När den gravida meddelar arbetsgivaren att hon är gravid ska arbetsgivaren genast göra en bedömning av arbetsplatsen för att se om det finns några risker för den gravida. Finns det risker är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet efter den gravidas behov. Det kan till exempel vara att utesluta skadliga arbetsmoment eller tillfällig omplacering. Arbetsgivaren ska också se till att det finns möjlighet för gravida att tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöfaktorer som kan innebära en risk för graviditeten är till exempel:

  • Buller kan orsaka hörselskada, stress, högt blodtryck och trötthet. Det kan finnas risk för hörselskada även för fostret.
  • Under senare delen av graviditeten blir det svårare att reglera kroppstemperaturen. Det kan leda till yrsel eller svimning. Fysiskt arbete i mycket varm miljö kan påverka fostret.
  • Stor fysisk belastning kan orsaka sammandragningar i livmodern.
  •  Långvarigt sittande eller stående Kan ge ökad risk för bensvullnad, åderbråck och blodpropp i benet.
  • Smitta. En del smittämnen kan i vissa fall vara skadliga under graviditeten. Exempelvis hepatit B och C, influensa, mässling och vattkoppor.
  • Kemiska ämnen. De kemikalier man bör vara särskilt uppmärksam på är bland annat kvicksilver, cytostatika, tobaksrök, bekämpningsmedel och vissa frisörprodukter.
  • Risk för våld.

Det finns också arbeten som är förbjudna för gravida. Det gäller exempelvis blyarbete, gruvarbete under jord och dykarbete. På sådana arbeten ska arbetsgivaren se till att den gravida får andra arbetsuppgifter. 

Om det inte går att omplacera till ett mindre riskfyllt arbete kan den gravida i vissa fall få graviditetspenning. Det gäller även fysiskt tunga arbeten som minskar arbetsförmågan. Den gravida ansöker själv om graviditetspenning från Försäkringskassan med intyg från arbetsgivaren.

Vart vänder jag mig?
Om du är gravid och upptäcker risker i din arbetsmiljö ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Du kan också vända dig till företagshälsovården, Arbetsmiljöverket eller en yrkes- och miljömedicinsk klinik för råd och stöd. Om du känner dig orättvist behandlad eller felaktigt omplacerad kan du vända dig till ditt fackförbund för juridisk hjälp.

Diskriminering som har samband med graviditet räknas som könsdiskriminering. Det ska anmälas i första hand till fackförbundet, men om de inte vill driva ärendet eller om du inte är med i något fackförbund, kan du göra en anmälan till DO.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för råd och stöd i att anpassa arbetet för gravida. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö och graviditet kontakta Arbetsmiljöverket


87% (av 240 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng