Hbtq (homo-, bi- och transpersoner)

I arbetslivet och i samhället förutsätts det oftast att män attraheras av kvinnor och tvärtom. Det förutsätts också att en person som ser ut som en kvinna även känner sig som en kvinna. Personer som avviker från dessa sociala regler, heteronormativitet, kallas hbtq-personer . 

Många homo- och bisexuella döljer sin läggning på jobbet. Arbetsplatsen kan vara det allra svåraste stället att vara öppen på, vilket kan ha att göra med rädsla för att bli illa behandlad av både chef och arbetskompisar. Det kan också bero på oro för skvaller och för att det ska påverka karriären negativt. Att de allra flesta förutsätter att man är heterosexuell kan göra det extra svårt att komma ut.

Att inte vara öppen med sin läggning kan försvåra den sociala samvaron på jobbet. På fikarasterna kan det kännas komplicerat att tala om helgen som varit. Det kan också kännas obehagligt om en jobbarkompis helt plötsligt drar ett ”bögskämt”. Det senare blir i och för sig inte lättare av att man kommit ut.

Det är som sagt inte helt okomplicerat att komma ut på jobbet. Eftersom de flesta man möter i arbetslivet förutsätter heteronormativitet innebär att man måste komma ut hela tiden. Det är heller inte ovanligt att man blir utfryst, trakasserad eller diskriminerad på grund av sin läggning.

Att bli diskriminerad på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudet i lagen.

Fakta - transperson
Ett samlingsnamn för individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. I begreppet ingår vanligtvis dragqueens, dragkings, intersexuella, transgenderister, transsexuella och transvestiter.

Vart vänder jag mig?
Om du känner dig diskriminerad på grund av din läggning ska du tala med din närmaste chef. Arbetsgivaren har skyldighet att starta en utredning så fort misstanke om diskriminering finns. Om problemet inte åtgärdas eller om det är chefen som är problemet kan du kontakta ditt skyddsombud. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudmannen

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att arbeta med hbtq-frågor på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.


73% (av 41 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng