Hbtq (homo-, bi-, transpersoner och queer)

I arbetslivet och i samhället förutsätts det oftast att män attraheras av kvinnor och tvärtom. Det förutsätts också att en person som ser ut som en kvinna även känner sig som en kvinna. Personer som avviker från dessa sociala regler, heteronormativitet, kallas hbtq-personer . 

Många homo- och bisexuella döljer sin läggning på jobbet. Arbetsplatsen kan vara det allra svåraste stället att vara öppen på, vilket kan ha att göra med rädsla för att bli illa behandlad av både chef och arbetskompisar. Det kan också bero på oro för skvaller och för att det ska påverka karriären negativt.

Det är inte helt okomplicerat att komma ut på jobbet. Eftersom de flesta man möter i arbetslivet förutsätter heteronormativitet, innebär det att man måste komma ut gång på gång. Det är heller inte ovanligt att man blir utfryst, trakasserad eller diskriminerad på grund av sin läggning.

Se gärna över hur ni uttrycker er i texter och i bildspråk på arbetsplatsen. Finns det till exempel möjlighet att ange fler än två kön vid medarbetarundersökningar eller enkäter? 

Att bli diskriminerad på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudet i lagen.

Vart vänder jag mig?
Om du känner dig diskriminerad på grund av din läggning ska du tala med din närmaste chef. Arbetsgivaren har skyldighet att starta en utredning så fort misstanke om diskriminering finns. Om problemet inte åtgärdas eller om det är chefen som är problemet kan du kontakta ditt skyddsombud. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudmannen

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att arbeta med hbtq-frågor på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.


76% (av 46 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng