Influensa

Influensa är en smittsam sjukdom som återkommer varje vintersäsong. Influensa börjar smitta redan innan man känner av den och kan sprida sig snabbt. Influensavirus har en förmåga att förändra sig, vilket gör att det är fler som drabbas vissa år. Då kan det vara många som ligger sjuka samtidigt, vilket leder till hög sjukfrånvaro.

Det tar mellan en och fyra dagar tills du blir sjuk efter att du har smittats. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber, muskelvärk, huvudvärk och så småningom hosta. Influensa orsakas av virus och sprids genom luften eller genom kontakt mellan människor. Det är svårt att undvika att smittan sprids, men det är möjligt att vaccinera sig. Vaccinationseffekten varierar och påverkas bland annat av hur väl viruset i vaccinet överensstämmer med det virus man smittas med. 

Tänk på det här för att minska risken att bli sjuk:

  • Stanna hemma från jobbet om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta. Använd gärna handsprit efter den vanliga tvätten med tvål.
  • Tvätta händerna innan du rör vid ögon, näsa och mun.
  • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du genast slänger i en soppåse.

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med smitta eller dålig hygien på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av smittrisken på arbetsplatsen ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

73% (av 19 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng