Jobba utomhus

Den som arbetar utomhus utsätts inte bara för extrem värme eller kyla. Även solens UV-strålning och mygg och fästingar som kan bära på infektionssjukdomar utgör arbetsmiljörisker. Men arbete utomhus kan också vara bra för det psykiska välbefinnandet.

Fästingar kan i stora delar av landet orsaka borrelia och hjärnhinneinflammation. Sjukdomar som harpest och sorkfeber som kan överföras via direktkontakt med smittade djur eller förorenat damm.

Risken för belastnings­skador ökar om musklerna blir kalla. Muskelfunktionen blir också sämre, med sämre kraft och precision. Det är speciellt svårt att arbeta med kalla fingrar vid till exempel monterings­arbeten. Även vid hög värme påverkas arbetsförmågan. Arbetstakten blir lägre och uppmärk­samhet och omdöme försämras. Det ger ökad risk för olycksfall. Även humöret påverkas på samma sätt som vid annan stress.

En annan fara med utomhusarbete är UV-strålning från solen, något som bland annat kan orsaka grå starr och hudcancer. Men skyddar man sig med solglasögon, luftiga heltäckande kläder och huvudbonad, har dagsljuset flera positiva effekter på till exempel dygnsrytm och produktionen av D-vitamin. 

Arbetsplatser utomhus ska så långt som möjligt vara utformade så att den som arbetar skyddas mot väder och vind. Under sommartid bör till exempel solavskärmning användas för att minska värmelasterna och UV-strålningen från solen. Arbetsgivaren ska tillhandahålla lämplig skyddsutrustning.

I Arbetsmiljölagen står det att förhållandena på jobbet när det gäller luft, ljus och ljud ska vara tillfredsställande. Där finns även gränsvärden angivna.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


39% (av 43 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng