Kallt på jobbet?

Tycker du det är för kallt, varmt eller att luften är för torr på din arbetsplats? Inomhusklimatet på en arbetsplats påverkar i mycket hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö. Det påverkar också vår hälsa och vår förmåga att göra ett bra jobb.

Risken för belastningsskador ökar om det är kallt på jobbet. Musklerna jobbar inte lika bra och det blir svårare att utföra arbete som kräver precision. Men ibland måste arbetsplatsen vara kall. Det gäller till exempel kylda livsmedelslokaler där temperaturen vanligtvis är lägre än +16 grader. I sådana lokaler utsätts kroppen för större påfrestningar än normalt.

Det finns riktlinjerom hur kallt det ska vara på en arbetsplats. Vid stilla­sittande arbete, till exempel på kontor och skolor, bör temperaturen vinter­tid ligga inom 20-24 grader enligt Arbetsmiljöverket. Vilken temperatur man uppfattar som behaglig är väldigt individuellt. Även vid 20 grader kan många uppfatta det som för kallt när man suttit still en stund. Vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete bör den vara minst 14-15 grader. Om det inte är möjligt att höja temperaturen i lokalen kan man behöva ta till andra åtgärder, som pauser i lämplig temperatur, eller skydds­kläder.

Besvär med kyla kan inte enbart bedömas utifrån den uppmätta temperaturen. Det finns flera faktorer som påverkar den upplevda temperaturen. Arbetsintensitet och klädsel påverkar, men även luftfuktighet och lufthastighet. Luftdrag uppfattas ofta som allmän kyla och ska därför undvikas. Bra ventilation behövs i en arbetslokal för att tillföra utomhusluft och skapa en jämn temperatur.

Arbetsplatser utomhus bör skyddas mot vind eftersom det kyler av kroppen. Arbetsmiljöreglerna har ingen lägre temperaturgräns som säger när arbetet måste avbrytas, men det brukar ibland regleras i avtal mellan arbetsgivarorganisationen och fackförbundet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att klimatet följer reglerna. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna kan du ställa krav på hyres­värden. Om upp­värmningen ingår i hyres­värdens åtagande kan man normalt begära att temperaturen följer gällande regler.

Vart vänder jag mig?
Om du upplever att det är för kallt eller varmt på jobbet tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förbättra inomhusklimatet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

 


84% (av 337 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng