Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare och fackliga organisationer. Avtalet styr bland annat löner, försäkringar, förmåner och arbetstid för de anställda. Drygt 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal.

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Det betyder att en arbetsgivare inte behöver vara ansluten till någon arbetsgivarorganisation för att kunna använda samma villkor som finns i ett kollektivavtal. Hängavtalet kan också innehålla särskilt anpassade regler för företaget.

Kollektivavtalet anger en miniminivå för exempelvis löner. Det finns utrymme för arbetstagaren och arbetsgivaren att komma överens om ett eget avtal. Men det är inte tillåtet att försämra förutsättningarna i avtalet. 
 
Lagstiftning om arbetets förutsättningar kan ersättas och förbättras genom kollektivavtal.

När ett kollektivavtal är skrivet är det den fackliga organisation och arbetsgivaren som ska se till att avtalet följs. Kollektivavtalet innebär fredsplikt för både facket och arbetsgivaren. Det innebär bland annat att det är förbjudet med strejker och lockouter.

Det som brukar kallas "den svenska modellen" skapades på 1930-talet. Modellen innebär att arbetsgivare och fackförbund förhandlar om ett kollektivavtal. När modellen skapades var avståndet mellan arbetsgivare och fack större det är nuförtiden. I dag är det en oftast en självklarhet bland företag att behandla sin personal väl eftersom man ser personalen som en investering.

En stor fördel med kollektivavtal för både företag och anställda är att slippa förhandla om olika förmåner på egen hand. Kollektivavtalet är en färdig paketlösning.

Ett kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om:
• anställningsform
• arbetsskadeförsäkring
• arbetsuppgifterna
• arbetstid
• föräldraledighet
• jour och beredskap
• kompetensutveckling
• ledighet
• lön
• pension
• semester
• sjuklön
• sjuk- och livförsäkring
• uppsägningstid
• övertidsarbete
• övriga ersättningar till exempel bilersättning och telefon.

 Vart vänder jag mig?

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats kan du försöka påverka arbetsgivaren att sluta ett avtal med den fackliga organisationen som är knuten till arbetsplatsen. Du kan också vända dig till ditt fackförbund för att få stöd och hjälp.

Som företagare kan du vända dig till din arbetsgivarorganisation för frågor kring kollektivavtal.

Om du har frågor om regler om till exempel arbetstid kontakta Arbetsmiljöverket. Men Arbetsmiljöverket kontrollerar inte kollektivavtal och kan därför inte bedöma om det anses följa lagen eller om det är rimligt. Oenigheter om kollektivavtal avgörs istället av Arbetsdomstolen.


66% (av 81 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng