Kompetensutveckling

Kompetensutveckling handlar om möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete genom till exempel utbildning och kurser. Att få prova nya arbetsuppgifter eller lära sig av arbetskamrater är också en form av kompetensutveckling. Vad kompetensutvecklingen innehåller kan vara väldigt olika beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Målet med kompetensutveckling kan också vara att utvecklas till nya arbetsuppgifter eller för egen trygghet och utveckling i arbetslivet i stort.

Kompetensutveckling är inte bara till för anställda som får lära sig mer och bli attraktivare på arbetsmarknaden. Företag som satsar på kompetensutveckling är mer lönsamma än andra. Fler vill arbeta på sådana företag och de som gör det är ofta skickligare och mer engagerade i sitt jobb.

Ibland innehåller kollektivavtal och individuella överenskommelser regler för kompetensutveckling. Det kan vara att en viss summa per anställd och år ska gå till fortbildning eller att ett visst antal timmar ska ägnas åt lärande eller praktik.

Det finns också ett statligt omställningsstöd för studier som innehåller både bidrag och lån från CSN. Det ska stärka ställningen på arbetsmarknaden för den som är mitt i arbetslivet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det finns ingen lag som ger dig rätt till kompetensutveckling. Men det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att du som anställd har den kompetens som krävs för arbetet. Det finns också kunskapskrav inom vissa området i arbetsmiljölagstiftningen

Vart vänder jag mig?
Om du är i behov kompetensutveckling tala med din närmaste chef. Om du inte får någon respons kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till arbetsgivarorganisation för att få tips på kompetensutvecklingsinsatser.


82% (av 58 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng