Krishantering på jobbet

När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen kallas det kris. Det kan vara en olycka eller ett rån, att en avdelning läggs ned eller att medarbetare sägs upp. Även händelser i privatlivet, som dödsfall eller skilsmässa, kan få människor ur balans och påverkar kollegerna på jobbet.

Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det är viktigt att i förväg gå igenom rutinerna så att alla vet vad som gäller om det värsta inträffar. Då vet man hur man ska göra för att snabbt få hjälp av sjukvårdspersonal, psykologer eller andra sakkunniga.

Det ska vara tydligt vem som gör vad på arbetsplatsen vad gäller första hjälpen och krisstöd. Arbetsgivaren ansvarar för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer.

Alla reagerar olika i en krissituation. Därför är det viktigt att chefer har kunskap om vanliga krissymtom, till exempel svårt att sova och äta, för att kunna avgöra behovet av krisstöd. Företagshälsovården kan ofta vara till hjälp både för utbildning av chefer och vid själva krishanteringen.

Krisberedskap är till för att minska det personliga lidandet men också förebygga sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har inte lika långtgående ansvar när det gäller sådant som händer i medarbetarnas privatliv som för sådant som är kopplat till arbetet. Däremot har arbetsgivaren alltid intresse av att medarbetaren återfår en god arbetsförmåga.

Vart vänder jag mig?
Om det saknas rutiner för beredskap och krisstöd på din arbetsplats tala med din närmaste chef. Om ingenting händer kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få stöd i att utforma rutiner. Företagshälsovården kan också hjälpa till vid en krissituation. Du kan även vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om beredskap och krisstöd kontakta Arbetsmiljöverket


87% (av 163 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng