Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. Ansvaret ligger på stat, kommun och enskilda företag.

Lagen reglerar hur samhället ska organisera räddningstjänsten. Den innehåller också krav på förebyggande åtgärder som till exempel krav på brandskydd av byggnader och sotning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är central myndighet på området, men varje kommun har tillsynsansvar och ansvar för räddningstjänsten i den egna kommunen. 


57% (av 7 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng