Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett begrepp som rymmer alla typer av svårigheter att läsa och/eller skriva. Orsakerna kan bland annat vara syn- eller hörselproblem, koncentrationssvårigheter, annat modersmål, språkstörning, dålig undervisning eller dyslexi.

Dyslexi är alltså en undergrupp till läs- och skrivsvårigheter och innebär brister i avkodningen av språket. Utmärkande för dyslexi är att det ofta är bestående. Även om man kan lära sig läsa hänger problemen med stavning envist med.

Det finns en lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Eftersom läs- och skrivsvårigheter är ett funktionshinder måste arbetsgivaren i vissa fall utföra stöd- och anpassningsåtgärder för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Bra hjälpmedel i arbetet kan vara uppläsningsprogram, smarta ordböcker och dataprogram särskilt utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Det är svårt att säga hur många som har läs- och skrivsvårigheter. En vanlig bedömning är att fem till åtta procent av befolkningen har betydande svårigheter.

Vart vänder jag mig?
Om du har läs- och skrivsvårigheter och är i behov av hjälpmedel eller anpassning av arbetet tala med din närmaste chef. Du kan också söka bidrag för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Du som söker jobb kan vända dig till Arbetsförmedlingen. De kan bidra med arbetshjälpmedel för att kunna få ett arbete eller utföra ett arbete vid nyanställning.

Om du känner dig diskriminerad på jobbet på grund av ditt funktionshinder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp med att anpassa arbetet för funktionshindrade. Du kan också söka bidrag hos Försäkringskassan för arbetshjälpmedel.


83% (av 36 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng