Maskiner

Arbete med eller i maskiner innebär alltid risker. Det stora antalet olyckor som sker när maskiner används går ibland att förebygga redan när de tillverkas och med riktig installation. Oavsett om du ska köpa en grävmaskin, kaffemaskin eller en borrmaskin så ska maskinen vara säker att använda. CE-märkning visar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som finns.

Olyckorna beror i första hand på okunskap – många är helt enkelt dåligt utbildade i vilka risker jobbet innebär och i hur man ska bete sig för att undvika dem. Minska risken genom att alltid följa säkerhetsreglerna. Det är även viktigt att skapa en kultur på arbetsplatsen så att alla följer de säkerhetsregler, varningar och förbud som finns.

Maskiner och utrustning på arbetsplatsen ska regelbundet rengöras för att fungera som de ska. Det ska finnas instruktioner för underhåll och service, och tillverkarens intyg om att maskinen uppfyller säkerhetskraven. Se till att bruksanvisningar finns på de språk som talas på arbetsplatsen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


55% (av 9 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng