Skadligt bruk och beroende

Uppgiften om hur många som är alkoholberoende i Sverige varierar beroende på hur man räknar. En uppskattning är att upp emot 20 procent av befolkningen har en riskabel alkoholkonsumtion. Näst efter alkohol kommer skadligt bruk eller beroende av läkemedel (källa: Alna).

Problem med skadligt bruk (det som tidigare kallades missbruk) finns förstås även i arbetslivet, och på många arbetsplatser finns det någon som har problem med alkohol, läkemedel eller droger, eller ligger i riskzonen för det. Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat under senare år och den tiondel som dricker mest står för hälften av den totala konsumtionen.

Det är en flytande gräns mellan att dricka normalt och att ha ett skadligt bruk av alkohol. De första tecknen är ofta sömnrubbningar, trötthet, magproblem, oro, irritation eller högt blodtryck. Det är inte alltid så lätt att koppla samman dessa besvär med sina alkoholvanor. 

Skadligt bruk av alkohol och droger innebär inte bara personligt lidande och sjukdomar. Att vara påverkad på arbetstid kan leda till arbetsplatsolyckor, trafikolyckor och tillbud. Därför är det viktigt att reagera om en arbetskamrat verkar ha problem.

Varningstecken på skadligt bruk av alkohol är bland annat
• spritlukt
• komma sent och gå tidigt
• upprepad korttidsfrånvaro
• rastlös, irriterad, nervös och nedstämd.

Varningstecken på läkemedels- och drogmissbruk är bland annat
• rödögdhet
• hyperaktivitet
• pupillförändringar.

Vart vänder jag mig?
Om du misstänker att en arbetskompis har problem med alkohol eller droger bör du tala om saken med honom eller henne. Inför det svåra samtalet kan du vända dig till Alna för att få råd och hjälp. Alna är expert på skadligt bruk i arbetslivet.  

Har du själv problem kan du vända dig till din vårdcentral, företagsläkare, ringa Alkohollinjen (020-84 44 48) eller ta kontakt med någon av ditt läns beroendemottagningar. 

Som företagare kan du vända dig till Alna för att få hjälp med både akuta problem med skadligt bruk på arbetsplatsen och med att arbeta förebyggande. Du kan också vända dig till företagshälsovården

Om du har frågor om regler när det gäller droger och alkohol på arbetsplatsen kontakta Arbetsmiljöverket.


92% (av 14 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng