Mobbning

Den som blir mobbad på arbetsplatsen får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och kan också drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Mobbning räknas som kränkande särbehandling.

Mobbning kan se ut på många sätt. Gemensamt är att en person under en längre tid känt sig utesluten och illa behandlad. Uteslutning kan till exempel vara att man slutar hälsa på en viss person eller undanhåller viktig information.

Mobbarens drivkraft är nästan alltid makt eller avundsjuka. Utlösande faktorer kan till exempel vara otydligt chefsansvar, olösta konflikter eller ständiga förändringar på arbetsplatsen.

För att förhindra mobbning gäller det att se tidiga tecken. Håll ögon och öron öppna för skitsnack, uteslutning, menande blickar och undanhållande av information riktat mot en viss person. Kollegor bör visa mod och bekräfta att han eller hon ser vad som pågår.

Chefen har en viktig roll och ska återkommande klargöra att mobbning inte accepteras på arbetsplatsen. Genom att vara ute i verksamheten och träffa anställda är det lättare upptäcka mobbning. Om det finns tecken på mobbning eller olösta konflikter är det viktigt att ta tag i problemet på en gång.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att förebygga mobbning och att hantera en mobbningssituation som har uppstått. Utsatta ska snabbt få hjälp och stöd, och chefer och arbetsledare ska ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Skyddsombudet bör hålla sig informerad om förändringar som kan ha betydelse för sociala relationer på jobbet. Skyddsombudets roll kan vara svår sådana här situationer, och en möjlighet är att samråda med sin fackliga organisation om den berörda personer tycker att det är okej.

Vart vänder jag mig?
Om du märkar att mobbning pågår på din arbetsplats arbetsplatsen ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du själv är mobbad på jobbet kan det vara svårt bryta den negativa spiralen på egen hand. Tala med företagshälsovården, skyddsombudet eller en god vän för stöd och råd. Om du känner förtroende för chefen kan du vända dig till henne eller honom.

En möjlig väg är också att i enrum ta upp situationen direkt med mobbaren. 

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


74% (av 998 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng