Nybörjare inom arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt det du har runt omkring dig på jobbet. Arbetsredskap och maskiner är en del arbetsmiljön liksom luft, ljud och ljus. Hur arbetet är organiserat och hur du trivs på jobbet hör också till arbetsmiljön.

I arbetsmiljölagen, som funnits sedan år 1978, står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som är anställda, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av lagen. Lagen gäller dock inte ensamföretagare. Arbetsmiljölagen beskriver i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar olika aktörer har. Lagen säger bland annat att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

För att veta vad reglerna innebär i praktiken har Arbetsmiljöverket tagit fram mer detaljerade föreskrifter och allmänna råd (Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS).

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). Den innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldighet att anmäla arbetsskador och olyckor till Arbetsmiljöverket, skyldighet att spara dokument med mera.

Utöver Arbetsmiljölagen finns många fler lagar som påverkar din arbetsmiljö. Dessa är bland annat:

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. Den som anställd är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om han eller hon upptäcker några fel.

Om det finns fackföreningar på arbetsplatsen kan de välja ut en anställd som en representant för alla anställda. Den personen kallas skyddsombud och ska få utbildning om arbetsmiljö. Skyddsombudet får vara med och planera för nya lokaler eller nya sätt att arbeta på. Att chef och skyddsombud samarbetar om att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö kallas samverkan. Det vinner både företaget och de anställda på.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


92% (av 27 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng