Arbetsanpassning och rehabilitering

Den som varit sjukskriven en längre tid behöver ofta arbetsanpassning (rehabilitering), det vill säga stöd och hjälp för att börja arbeta igen, i en stöttande arbetsmiljö. Med hjälp av arbetsanpassning kan man så långt som möjligt träna upp de förmågor som fanns före sjukdomen eller skadan. I rehabiliteringen ingår också att lära sig att använda olika hjälpmedel för att återfå förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas till exempel arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning.

Arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas efter de förutsättningar som personen har för att kunna göra sitt jobb. Målet med arbetsanpassning är att den anställde ska kunna vara kvar i eller komma tillbaka till sitt vanliga arbete.

Arbetsanpassning kan bland annat behövas om en person har en funktionsnedsättning eller om han eller hon inte kan arbeta på samma sätt som tidigare på grund av en skada. Den anställde kan då få hjälpmedel, förändringar i arbetsmiljön eller andra arbetsuppgifter.

Vid arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering samarbetar företagshälsovården med den som är sjukskriven, arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


70% (av 86 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng