Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ger ekonomisk ersättning till den som blir sjuk och inte kan arbeta. De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön. Därefter tar försäkringskassan över och ger sjukpenning.

Den så kallade rehabiliteringskedjan innebär att den sjukskrivne får sin arbetsförmåga prövad vid tre tidpunkter under sjukskrivningsperioden.Under de första 90 dagarna har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete. Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Efter 180 dagar (ett halvår) har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls på någon annan arbetsplats heller. Prövningen kan skjutas upp om den sjukskrivne troligen snart blir så frisk att hon eller han kan gå tillbaka till sitt vanliga jobb igen.

Sjukpenningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, men ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Är sjukdomen mycket allvarlig kan sjukpenningen förlängas.

Har man kollektivavtal på arbetsplatsen kompletteras ersättningen från Försäkringskassan med en kollektivavtalad försäkring via AFA Försäkring.

Om arbetsförmågan är nedsatt för all överskådlig framtid får personen så kallad sjukersättning, tidigare kallat sjukpension. För den som får sjukersättning prövas arbetsförmågan minst vart tredje år.

Vart vänder jag mig?
Du ska sjukanmäla dig till din chef första dagen du är sjuk och inte kan arbeta. Om du är sjukskriven mer än sju dagar måste du ha ett läkarintyg.  Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar ska din chef anmäla detta till Försäkringskassan som prövar om du har rätt till sjukpenning.


77% (av 35 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng