Strålning

Strålning finns överallt omkring oss. Vi utsätts för strålning från rymden, berggrunden och våra egna kroppar varje dag. Människan har dessutom skapat konstgjorda strålkällor. Ett exempel är röntgen inom sjukvården. Laser och kärnkraft är några andra.

Strålning är en form av energi som ibland kan vara farlig. Radon till exempel, som avges naturligt från marken och från byggmaterial som blåbetong, är i små doser i luften en rätt harmlös gas, men så fort den kommer in i kroppen (lungorna i första hand) så blir den riktigt otrevlig. Radon kan vara ett arbetsmiljöproblem för gruvarbetare och andra med underjordsarbete.

Radioaktiva ämnen förekommer även inom till exempel vården (röntgen) och i kärnkraftverk. Höga doser av strålning kan leda till cancer och fosterskador. För den som arbetar på ett kärnkraftverk eller med röntgen är det förstås självklart att skydda sig mot detta. Men radioaktiva ämnen kan även förekomma vid till exempel laboratoriearbeten och vid billackering.

Soljus är en annan form av strålning. Att vistas mycket i solen ökar risken för hudcancer. Sjömän, badvakter, jordbrukare och alla andra som jobbar mycket utomhus måste skydda sig mot solen. Även andra former av ultraviolettljus kan innebära risker, till exempel el-svetsning som kan ge svetslänk i ögonen.

Laser är ett annat exempel och användningen av laser har ökat i arbetslivet. Det kan ge skador både på ögon och på hud. Förutom de direkta riskerna för skador på ögon och hud kan laserstrålning även medföra risker för gas- och rökbildning, explosion och brand.

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med strålning din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av strålningpå arbetsplatsen ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. 


32% (av 49 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng