Teknikstress

Datorer, mobiltelefoner och olika it-system underlättar vårt arbete. Information blir lättare att nå och dela. Det blir enklare att få kontakt med människor. Liksom att arbeta på distans.

Tyvärr kan tekniken även ha negativa effekter. Det handlar då om teknikstress eller it-stress. Stress ger bland annat blodtryckshöjningar och spänningar i kroppen.

Mängden information som kommer via datorer kan upplevas som stressande och svår att sortera. Stressen kan förvärras av känslan att man måste svara snabbt eller ständigt kunna nås via mobiltelefon eller e-post.

Nya system, program och utrustningar är svåra att använda utan introduktion eller utbildning. It-stress kan uppstå då användaren känner att den inte kan hantera verktygen. Dessutom kan irritation uppstå när tekniken strular och det blir väntetid.

Teknikstress kan förebyggas på flera sätt. I organiseringen av arbetet bör det tydligt sägas hur tekniken ska användas. Användare måste få det individuella stöd och den utbildning de behöver för att klara tekniken i arbetet.

Ett tips är även att låta användare vara med vid utveckling eller köp av ny teknik. Det kan göra att lösningarna anpassas mer till uppgifterna i arbetet.

Varje användare kan också fundera på rutiner för mobiltelefon och e-post. Kanske blir det enklare med koncentrationen om mobiltelefonen är avstängd några timmar varje dag. Eller om e-posten bara öppnas ett par gånger per dag. På samma sätt som man städar och sorterar sitt skrivbord behövs det göras även i den digitala inkorgen, mappar och dokument.

I de arbeten som kräver lång tid framför dator, bör man se över om det går att utföra vissa uppgifter på annat ställe än framför bildskärmen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om du känner dig stressad på grund av ny teknik på jobbet ska du tala med närmaste chef. Om ingenting händer kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att minska teknikstressen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen .


92% (av 38 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng