Trafiksäkerhet

Trafiken är en del av arbetsmiljön för många. Yrkesförare, hemtjänstpersonal, väktare, hantverkare, säljare, brevbärare är exempel på några yrken där man vistas en stor del arbetstiden på vägarna.

Att arbeta i trafiken innebär många risker. Nästan var tredje dödsolycka i arbetet sker på vägarna. Utformning av vägar och fordonets krock- och körsäkerhet har stor betydelse för trafiksäkerheten. Men de allra flesta trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn.

För att minska riskerna gäller det att hålla hastighetsbegränsningen och anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Enligt Trafikverket skulle hundra liv räddas varje år om alla höll hastighetsgränserna. Självklart ska man också använda bilbälte, vilket minskar risken att skadas vid en krock. Risken att dödas vid en krock halveras när man använder bilbälte. 

Personers som druckit alkohol eller tagit droger eller mediciner som påvekar körförmågan är en risk i trafiken. Alkolås är ett sätt att minska risken för onyktra förare i trafiken. Om en medarbetares konsumtion påverkar arbetet är det både arbetsgivare och arbetstagares ansvar att agera.

20 till 30 procent av alla bilolyckor beror på trötta förare. Att vara trött vid bilkörning ökar risken för misstag och olyckor. För att undvika att somna kan föraren stanna och ta en kort tupplur, dricka något med koffein i och undvika att bli för mätt. Det är också viktigt att ta pauser och att följa kör- och vilotider.

Det är inte tillåtet att hålla mobiltelefonen i handen under bilkörning. Att prata i telefonen går dock bra, så länge man inte håller den i handen och det inte påverkar bilkörningen negativt. Undantag finns vid exempelvis räddningstjänst och sjuktransport.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i arbetet med trafiksäkerheten på din arbetsplats eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontaktar du ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

63% (av 11 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng