Truckar

Trucken tillhör de farligaste maskinerna på svenska arbetsplatser. Denär inblandad i flest arbetsolyckor. Varje dag skadas flera personer i olyckor med truckar på jobbet.

Både föraren och personer i omgivningen behöver känna till risker vid användning av truck. Bland de vanligare olyckorna är att föraren tappar kontroll över trucken, och klämmer fötter och ben. Kollisioner med människor och material är andra risker. Då trucken används för att lyfta och flytta last inträffar även olyckor där föraren får fallande last över sig.

En annan risk är långa arbetspass där föraren sitter i samma position och i vissa moment måste vrida nacken för att se bra. Det kan ge skador i nacke, axlar och rygg.

Det är arbetsgivarens ansvar att regler och rutiner för truckkörning följs. Arbetsgivaren ansvarar också för att truckförare får tillräckliga kunskaper för att köra truck i arbetet. Truckföraren är skyldig att följa instruktionerna, använda anvisad skyddsutrustning samt att köra trucken på ett ansvarsfullt sätt.

Truckföraren kan göra flera saker för minska risken för olyckor och värk i kroppen. Att använda bälte och skyddsskor är två exempel. Varje arbetspass bör börjas med att föraren ställer in stol, reglage och ratt efter sin kropp. Ta rast varje timme för att byta position är en annan sak. Viktigt är också att föraren anpassar hastigheten efter underlaget, omgivningen och eventuell last.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, även vid användning av truckar. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren ska se till att truckförare får tillräckliga kunskaper för att kunna köra truck. Dessutom ansvarar arbetsgivaren för att truckmiljön är säker. Det är även arbetsgivaren som ska ge föraren skriftligt tillstånd att köra truck.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


43% (av 41 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng