Underhåll

Det mesta i arbetsmiljön behöver regelbundet underhåll för att fungera. Det gäller till exempel maskiner, fordon, lokaler, ventilation, belysning och skyddsutrustning.

Under 2010 och 2011 pågick en EU-kampanj för säkert underhåll. Kampanjen ville visa hur viktigt det är med bra underhåll på arbetsplatsen eftersom dåligt underhåll kan leda till olyckor. Underhåll är inte bara nödvändigt för att arbetsplatsen ska vara säker, utan minskar också störningar och avbrott i produktionen.

Man kan dela upp underhåll i tre delar: avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll. I det avhjälpande underhållet ingår det som är akut, till exempel att byta ut en maskindel när den gått sönder. Med förebyggande underhåll menas till exempel inspektion av maskiner som kanske leder till justeringar eller att man byter ut delar som börjar bli gamla. Exempel på förbättrande underhåll är att maskiner görs bättre och mer hållbara genom att man bygger bort framtida fel.

Samtidigt som underhåll på arbetsplatsen är nödvändigt, innebär det också risker. Underhåll är något som avviker från den vanliga driften, och medan underhållet pågår kan man behöva ta bort säkerhetsanordningar. Då ökar risken för olyckor. Därför är det viktigt att redan i förväg bedöma vilka risker som kan uppstå medan underhållsarbetet pågår och hur man kan undvika dem.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kan du kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till dem. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


54% (av 11 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng