Varmt på jobbet?

Framför allt på sommaren är det många som lider av värmen på jobbet. Men de finns även de som drabbas av kyla från luftkonditionering och fläktar.

Det finns riktlinjer om hur kallt eller varmt det får vara på arbetsplatser inomhus. Under sommartid bör temperaturen inomhus normalt ligga mellan 20 och 26 °C om arbetet är lätt och stillasittande. Men eftersom ventilationssystemen normalt sett inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer brukar man tillåta högre inomhustemperaturer under kortare perioder av värmebölja. Eftersom det inte finns någon fast gräns för temperaturen på jobbet är det viktigt att fokusera på den individuella upplevelsen och på vilken typ av arbete som utförs. 

Arbete i stark värme är påfrestande för kroppen och mycket stark värme kan vara farligt. Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten. Den försämrar också koncentration, uppmärksamhet och omdöme, vilket även kan medföra risker för andra.

När det är varmt på jobbet är det viktigt att dricka mycket. Det kan också kännas bättre med fläktar. För att minska värmen från solen ska man gärna skärma av genom markiser eller gardiner.

Bra ventilation behövs i en arbetslokal för att tillföra utomhusluft och skapa en jämn temperatur.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att klimatet på arbetsplatsen förljer reglerna. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna kan du ställa krav på hyres­värden. Om upp­värmningen ingår i hyres­värdens åtagande kan man normalt begära att temperaturen följer gällande regler.

Vart vänder jag mig?
Om du upplever att det är för varmt på jobbet tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att skapa ett bra inomhusklimat. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


67% (av 800 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng