Vibrationer

Vibrationer är ett vanligt problem i jobbet. Förutom fordon som traktorer och grävmaskiner finns över en miljon borrmaskiner, gräsklippare, motorsågar, slipmaskiner och andra vibrerande redskap på svenska arbetsplatser.

Vanliga orsaker till vibrationer är skakningar från motorer, obalans i roterande delar, ojämn friktion och tandmönster hos kugghjul.

Vibrationer från verktyg kan ge övergående besvär. Det kan vara att man tappar känseln i händerna eller blir trött i armen. De kan också ge bestående skador i muskler, nerver och blodkärl. En typisk vibrationsskada är "vita fingrar". Det är när blodförsörjningen till fingrarna har skadats efter längre arbete med vibrerande maskin.

Vibrationer av hela kroppen kan ge ont i muskler, huvudvärk och yrsel. Bestående skador är till exempel ont i rygg, axlar och nacke. Helkroppsvibrationer är vanligast för den som kör ett fordon.

Det går att göra flera saker för att minska risken för vibrationer. Den som utför arbetet kan hjälpa sig själv med förändrad takt, teknik och ställningar i arbetet. Den som kör ett fordon kan till exempel göra lugna och mjuka rörelser i spakar och reglage, anpassa hastigheten efter underlaget samt justera stolen i fordonet.

Arbetsgivare bör planera så att vibrerande arbete inte utförs av samma person över längre tid. Det kan göras med arbetsrotation. Rätt teknik och design i maskiner kan minska vibrationer. När arbetsgivare köper ny utrustning kan de kräva låg vibrationsnivå och dämpning av vibrationer. Dessutom är underhåll av maskiner viktigt, eftersom slitage ofta ger onödiga vibrationer.

Vibrationer har likheter med buller. Vibrationer kan skapa buller, och dämpning av buller handlar ofta om att undvika vibrationer.

Det finns regler för hur mycket vibrationer man får utsättas för under en arbetsdag. Arbetsgivaren ska också ordna medicinska kontroller för den som utsätts för vibrationer i arbetet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av vibrationer på arbetsplatsen ska du meddela det till chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


76% (av 26 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng