Återgång till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att planera återgång till kontoret igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans.

Inför alla förändringar i verksamheten ska man göra en riskbedömning. Att återgå till arbetsplatsen igen efter en lång tid på distans är en sådan förändring. En riskbedömning innebär att man undersöker vilka risker som kan finnas inför återgången, bedömer hur allvarliga de är och gör en handlingsplan med åtgärder. Det bästa är om arbetsgivare och arbetstagare hjälps åt med riskbedömningen. Hur många kan vistas i lokalerna samtidigt när ni återvänder till arbetsplatsen, hur ska ni hålla avstånd, hur hanterar ni möten och hur ska cheferna få det stöd de behöver? Det är exempel på punkter som kan ingå i riskbedömningen.

Tänk på att det kan finnas oro för hur den nya vardagen kommer att se ut. Därför är det viktigt att alla får det stöd de behöver. Att se till att det finns möjlighet att prata med varandra om förändringarna brukar vara positivt. Att skapa en tydlig plan för hur återgången ska gå till och vad som gäller på just er arbetsplats är också bra.

Vart vänder jag mig?
Om du upptäcker en risk på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


0% (av 1 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng