Corona och arbetsmiljön

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela tiden, och företagen måste vara beredda att snabbt göra förändringar för att skydda både anställda och människor de möter. 

Alla arbetsplatser ska alltid undersöka vilka risker som finns i arbetet och sedan ta bort eller minska riskerna så mycket det går. I och med coronavirusets spridning behöver de här riskbedömningarna göras oftare än vanligt, eftersom läget ständigt förändras. Vi får mer och mer kunskap, och myndigheterna kommer med nya rekommendationer. Då måste företagen vara snabba att följa dem. 

Många arbetar hemifrån just nu, framför allt de som jobbar på kontor. När det gäller arbete hemma finns det särskilda risker att vara uppmärksam på, som att man kan få ont av att ha sämre arbetsställning än vanligt eller att det blir svårare att ha möten och prata med varandra. Det är lätt hänt att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut så att man jobbar för mycket. Därför är extra viktigt att chefen ser till att hålla kontakten med medarbetarna och hör efter så att alla har det bra.

Många kan inte jobba hemifrån. För dem handlar riskerna på jobbet bland annat om att undvika att smittas själva och att smitta andra. En annan risk, till exempel inom vården, är att man måste jobba långa dagar i högt tempo. Då är det viktigt att se till att man hinner med raster och pauser i arbetet och kan återhämta sig efter arbetspasset.

Hos de flesta människor finns en oro antingen för att bli smittade, för att någon anhörig ska drabbas, för förändrade arbetsuppgifter, för att bli av med jobbet eller för samhällets eller den egna ekonomin. Att fånga upp medarbetarnas oro är en viktig del av ledarskapet. Därför är det bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. Behovet av information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats.

Den som är minderårig (under 18 år) får inte arbeta inom vård och omsorg om det finns risk för att komma i kontakt med patienter som är sjuka i covid-19. Men eftersom det nya coronaviruset är spritt i samhället är det svårt att helt undvika att minderåriga utsätts för smittan.

Vart vänder jag mig?
Om du upptäcker en risk på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


59% (av 27 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng