Högtrycksspolning

Högtrycksutrustning används i yrkeslivet till exempel vid rengöring, rörrensning, när man tar bort ytskikt och för att skära i trä och glas. Privatpersoner använder högtrycksutrustning till exempel vid biltvätt eller tvätt av husfasaden.

Högtrycksspolning kan ge sårskador som blir allvarliga och har svårt att läka. Redan vid ett sådant tryck som används vid till exempel biltvätt kan vattnet tränga in i kroppen och skada vävnader om olyckan är framme. Man kan också få ögonskador och brännskador av stänk eller av delar som lossnar från det man sprutar på. Belastningsskador av att man parerar och håller emot när man sprutar kan också uppstå.

Vid arbete med högtrycksspolning ska det finnas jordfelsbrytare, skyddsbygel och dödmansgrepp på den utrustning man använder. Det är viktigt att se till att slangar, munstycke, kopplingar och handtag är hela och fungerar. Man ska också ha rätt skyddsutrustning: skyddskläder, skyddsstövlar, skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd. Även hörselskydd kan behövas.

Rikta aldrig sprutan mot en person, inte ens för att rengöra stövlarna.  Strålen ska inte heller riktas mot någon elektrisk utrustning. Om det är möjligt kan en kollega stå beredd vid ett nödstopp. Det är också bra att turas om med högtrycksspolningen så att man inte mister koncentrationen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


50% (av 4 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng