Hybridkontoret

Hybridkontor har blivit allt vanligare. Det innebär att man kombinerar arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma.

Många företag ser fördelar med hybridkontoret, eftersom det gör arbetslivet mer flexibelt och kan göra det enklare för medarbetarna att få ihop livspusslet eller slippa en lång resväg. På sikt kan det leda till minskade lokalbehov och sänkta kostnader för företaget. Flexibiliteten kan också göra det lättare att attrahera nya medarbetare.

Samtidigt är det en utmaning att inkludera alla, oavsett var de befinner sig, och se till att alla får ta del även av den informella kommunikationen. Det ställer större krav på ledarskapet när inte alla är samlade, inte minst att se till att alla mår bra. Det kan också vara svårare att få till en social gemenskap och att bygga en företagskultur.

Hybridarbetsplatser ställer nya krav på den tekniska utrustningen till exempel i möteslokaler, när några är på plats i konferensrummet medan andra deltar digitalt. Bra mikrofoner, bra kamera och stor skärm är en förutsättning för bra hybridmöten, men det gäller också att se till alla kan delta på lika villkor oavsett var de befinner sig.

Om det ska vara tillåtet att jobba på distans och i så fall hur mycket är upp till arbetsgivaren. Att fundera igenom verksamhetens behov och vilka för- och nackdelar som finns med en hybridarbetsplats kan vara ett bra första steg. När man har kommit fram till hur man vill ha det bör en riskbedömning göras tillsammans med skyddsombudet. Efter en tid bör man följa upp och se vad som fungerar bra och vad som behöver förändras. Uppföljningen kan sedan bli ett återkommande inslag i verksamheten.

Vart vänder jag mig?
Om du upptäcker en risk på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


100% (av 1 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng