Kognitiv ergonomi

Ordet ergonomi förknippar vi ofta med ont i kroppen och hur det hänger ihop med hur vi sitter, står och lyfter. Men ergonomi handlar inte bara om att underlätta för kroppen utan också för hjärnan. Att göra arbetsmiljön hjärnvänlig kallas kognitiv ergonomi.

Med kognitiv förmåga menar vi att hjärnan tar in signaler, till exempel ljus, ljud och tal, och bearbetar dem så att vi förstår vad som händer och kan fatta beslut om vad vi ska göra. Till exempel: det lyser rött, bäst jag stannar!

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet, och hur det hänger ihop med saker runtomkring oss, till exempel datorer eller andra system. Ett datorsystem kan vara utformat på ett sådant sätt att det passar våra hjärnor. Då känns det enkelt att använda. Men det kan också vara krångligt för att det inte passar hjärnans sätt att ta in information.

Genom att försöka anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi mer effektiva och mår bättre. Det minskar risken att vi gör fel, tappar fokus, glömmer bort eller blandar ihop saker.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


100% (av 13 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng