Mens på jobbet

Att göra arbetsplatsen mer mensvänlig handlar både om att förändra praktiska detaljer och attityder.

Fräscha toaletter med rinnande vatten och papperskorgar underlättar inte bara för den som har mens utan för alla anställda. En del arbetsplatser erbjuder också mensskydd. Möjlighet att duscha och byta om enskilt underlättar också, liksom tillgång till vilrum och att kunna ta paus när man behöver.

Se till att skapa ett öppet arbetsklimat där de anställda känner att de kan prata öppet om hur de mår, till exempel om mensvärk och pms. Se också till att chefer och skyddsombud har tillräckliga kunskaper om menshälsa, och låt menstruation ingå i det vanliga arbetsmiljöarbetet, till exempel skyddsronder.

Vart vänder jag mig?
Om du upptäcker risker i din arbetsmiljö när det gäller menshälsa, kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


Bli den första som bedömer informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng