Hur undersöker jag bullernivån?

Jag undrar hur jag skall gå till väga för att få en undersökning av bullernivån på min arbetsplats.

För riskbedömning, mätning och åtgärder bör man ta kontakt med företagshälsovården. Se också Arbetsmiljöverkets temasida om buller.

71% (av 7 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng