Anmälan vid arbetsskada utomlands?

Om vi utför arbete i annat land än Sverige, och det inträffar allvarligt tillbud eller skada, hur ska detta då rapporteras? Till motsvarande AV i respektive land utgår jag från. Och om arbetsskada till Försäkringskassan i Sverige. Men hur är det med anmälan till AV här i Sverige?

För svenska arbetstagare ska arbetsskadeanmälan ske till Försäkringskassan även om arbetsskadan inträffat utomlands. Se https://anmalarbetsskada.se Beträffande direktanmälan till Arbetsmiljöverket så gäller inte den skyldigheten (då den svenska arbetsmiljölagstiftningen inte gäller) om det nu inte finns motsvarande regler i det land man arbetar i.

Om man kommer att arbeta utomlands och tycker att det finns brister i den information man får från uppdragsgivaren i landet så finns möjligheter att själv skaffa information. Både ILO Safework och EU Arbetsmiljöbyrån har så kallade Focal Points, det vill säga institutioner som man kan kontakta och få information om de lokala regler och arbetsmiljöarbete. Här finns mer info: https://osha.europa.eu/en


Bli den första som bedömer informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng