Kan man få förebyggande sjukpenning?

Vårt skyddsombud säger att om man är i riskzonen för att bli sjuk så kan man få förebyggande sjukpenning, stämmer det?

En person som löper risken att bli sjuk och arbetsoförmögen kan få sjukpenning om hon/han behöver vara borta från sitt arbete för att delta i medicinsk behandling. Syftet ska vara att undvika sjukdom och arbetsoförmåga. Risken måste vara förhöjd, men det handlar inte bara om faktorer hos personen själv, som exempelvis sjukdomsanlag eller riskbeteende. Det räcker att personens fysiska eller psykosociala miljö utgör risk.

En läkare måste konstatera att den här risken finns, och sedan ordinera lämplig medicinsk behandling. Den ska ingå i en plan som måste godkännas av Försäkringskassan. Enstaka besök för behandling ger ingen ersättning.

Även personer som redan har eller har haft besvär av något slag kan få sjukpenning i förebyggande syfte. Då ska behandlingen syfta till att besvären inte ska förvärras eller återkomma så att personen blir oförmögen att arbeta.

Läs mer hos Försäkringskassan

Bli den första som bedömer informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng