Hur gör jag för att lyfta rätt?

Jag praktiserar på en livsmedelsbutik och undrar hur man ska lyfta tunga saker för att undvika belastningsskador? Jag tror att jag har lyft fel för jag har fått ont i ryggen.

Din ålder framgår inte, men när man växer behöver man skyddas från tungt arbete och det är bland annat därför det finns särskilda regler för minderåriga (under 18 år). Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer vad som gäller för ungdomar i olika åldrar.

Mycket handlar om arbetstider men det står också om arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön läggs tillrätta för unga arbetstagare. Oavsett om man är över eller under 18 år behöver man få instruktioner i bra arbetsteknik för att undvika onödig belastning på kroppen. Det bör finnas en rutin på  arbetsplatsen för hur man introducerar nyanställda och hur dessa informeras i lämplig arbetsteknik. Fråga din handledare hur man brukar göra. Det är viktigt att man får öva praktiskt. Det går inte att bara läsa sig till en bra arbetsteknik.

På arbetsplatserna brukar det också finnas personer som kommit underfund med en rad knep som gäller just där för att undvika tunga lyft - fråga hur man brukar göra nästa gång du stöter på ett problem.

Det finns emellertid en övertro på att man kan lyfta tungt bara man gör det med rätt teknik. Viktigast är att minska bördornas vikt och att försöka hitta lösningar där man helt undviker att lyfta bördor. Går det att rulla, skjuta, dra, släpa? Går bördan att dela upp? Finns det lyfthjälpmedel, pirror, vagnar? Finns det hinder i arbetsmiljön (trösklar, trappor, trånga gångar) som gör det tyngre? Det är viktigt att du hittar en lösning så att du återhämtar dig från ditt ryggonda. Stöter du på patrull kan du ta hjälp av skyddsombudet på din arbetsplats.


50% (av 2 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng