Vem har ansvar för besökares säkerhet?

Vi har en diskussion på vår arbetsplats när det gäller ansvar för besökare och t.ex. reparatörer med annan arbetsgivare än oss. Uppfattningarna går isär när det gäller ansvarsfrågan. Vem ansvarar om t.ex. olyckor eller andra tillbud inträffar med besökare, skolungdom, anhöriga eller reparatörer? Min uppfattning är att det är företaget som står som ansvarig för de här personerna!

Arbetsgivaren är som du säger arbetsmiljöansvarig. Denne är skyldig att se till att verksamheten man bedriver inte skadar någon, varken den egna personalen eller besökare, skolelever eller anhöriga. Förhållandet kan dock vara lite annorlunda om flera entreprenörer arbetar på er arbetsplats, ett så kallat gemensamt arbetsställe. Då ska en samordningsansvarig utses (gäller t.ex. byggen). Har ni inhyrd personal från bemanningsföretag så har ni ett visst delat arbetsmiljöansvar med den andra arbetsgivaren. Då ansvarar ni för säkerheten i miljön de befinner sig i hos er (t.ex. brandskydd, kemikalier, fysiska & psykosociala risker), medan de ansvarar för sina redskap, eventuell personlig skyddsutrustning, utbildningsnivå & kunnighet och bemanningsföretaget blir ansvariga för rehabilitering av sina medarbetare om de skadar sig hos er. Har ni brustit i säkerheten och en olycka sker, kan ni bli juridiskt ansvariga.

Vad gäller reparatörer så kan de omfattas av bestämmelser kring beställare eller entreprenör. Se utdrag ur arbetsmiljölagen nedan. Arbetsgivaransvar och samordningsansvar finns beskrivet i arbetsmiljölagens första och tredje kapitel.

Citat från kommentardelen i kapitel 1 om tillämpningen av lagen:
"Arbetsmiljölagen reglerar inte förhållandet mellan den som beställer ett arbete och en självständig entreprenör. Här är det entreprenören som har arbetsmiljöansvaret mot sina anställda. Han måste se till att kontraktet med beställaren ger tillräckliga möjligheter till en god arbetsmiljö. Något arbetsmiljöansvar för beställare finns inte.

Det finns dock situationer där en entreprenör kan anses som arbetstagare hos en beställare. Sedan lång tid finns det en arbetsrättslig praxis som innebär att man ibland utsträcker arbetsgivarbegreppet till att omfatta även dem som anlitar s.k. beroende uppdragstagare. Dessa betraktas då som arbetstagare. Exempel på detta är vissa skogsarbetare som i praktiken är helt beroende av beställaren. Även frisörer som är helt beroende av en salongsinnehavare har ansetts som arbetstagare. Situationer av detta slag måste alltid bedömas från fall till fall."


75% (av 4 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng